ab69f835ea024cd9feaa19400a3357a79b001130
[muen/linux.git] / drivers / dma / sprd-dma.c
1 /*
2  * Copyright (C) 2017 Spreadtrum Communications Inc.
3  *
4  * SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
5  */
6
7 #include <linux/clk.h>
8 #include <linux/dma-mapping.h>
9 #include <linux/dma/sprd-dma.h>
10 #include <linux/errno.h>
11 #include <linux/init.h>
12 #include <linux/interrupt.h>
13 #include <linux/io.h>
14 #include <linux/kernel.h>
15 #include <linux/module.h>
16 #include <linux/of.h>
17 #include <linux/of_dma.h>
18 #include <linux/of_device.h>
19 #include <linux/pm_runtime.h>
20 #include <linux/slab.h>
21
22 #include "virt-dma.h"
23
24 #define SPRD_DMA_CHN_REG_OFFSET         0x1000
25 #define SPRD_DMA_CHN_REG_LENGTH         0x40
26 #define SPRD_DMA_MEMCPY_MIN_SIZE        64
27
28 /* DMA global registers definition */
29 #define SPRD_DMA_GLB_PAUSE              0x0
30 #define SPRD_DMA_GLB_FRAG_WAIT          0x4
31 #define SPRD_DMA_GLB_REQ_PEND0_EN       0x8
32 #define SPRD_DMA_GLB_REQ_PEND1_EN       0xc
33 #define SPRD_DMA_GLB_INT_RAW_STS        0x10
34 #define SPRD_DMA_GLB_INT_MSK_STS        0x14
35 #define SPRD_DMA_GLB_REQ_STS            0x18
36 #define SPRD_DMA_GLB_CHN_EN_STS         0x1c
37 #define SPRD_DMA_GLB_DEBUG_STS          0x20
38 #define SPRD_DMA_GLB_ARB_SEL_STS        0x24
39 #define SPRD_DMA_GLB_REQ_UID(uid)       (0x4 * ((uid) - 1))
40 #define SPRD_DMA_GLB_REQ_UID_OFFSET     0x2000
41
42 /* DMA channel registers definition */
43 #define SPRD_DMA_CHN_PAUSE              0x0
44 #define SPRD_DMA_CHN_REQ                0x4
45 #define SPRD_DMA_CHN_CFG                0x8
46 #define SPRD_DMA_CHN_INTC               0xc
47 #define SPRD_DMA_CHN_SRC_ADDR           0x10
48 #define SPRD_DMA_CHN_DES_ADDR           0x14
49 #define SPRD_DMA_CHN_FRG_LEN            0x18
50 #define SPRD_DMA_CHN_BLK_LEN            0x1c
51 #define SPRD_DMA_CHN_TRSC_LEN           0x20
52 #define SPRD_DMA_CHN_TRSF_STEP          0x24
53 #define SPRD_DMA_CHN_WARP_PTR           0x28
54 #define SPRD_DMA_CHN_WARP_TO            0x2c
55 #define SPRD_DMA_CHN_LLIST_PTR          0x30
56 #define SPRD_DMA_CHN_FRAG_STEP          0x34
57 #define SPRD_DMA_CHN_SRC_BLK_STEP       0x38
58 #define SPRD_DMA_CHN_DES_BLK_STEP       0x3c
59
60 /* SPRD_DMA_CHN_INTC register definition */
61 #define SPRD_DMA_INT_MASK               GENMASK(4, 0)
62 #define SPRD_DMA_INT_CLR_OFFSET         24
63 #define SPRD_DMA_FRAG_INT_EN            BIT(0)
64 #define SPRD_DMA_BLK_INT_EN             BIT(1)
65 #define SPRD_DMA_TRANS_INT_EN           BIT(2)
66 #define SPRD_DMA_LIST_INT_EN            BIT(3)
67 #define SPRD_DMA_CFG_ERR_INT_EN         BIT(4)
68
69 /* SPRD_DMA_CHN_CFG register definition */
70 #define SPRD_DMA_CHN_EN                 BIT(0)
71 #define SPRD_DMA_WAIT_BDONE_OFFSET      24
72 #define SPRD_DMA_DONOT_WAIT_BDONE       1
73
74 /* SPRD_DMA_CHN_REQ register definition */
75 #define SPRD_DMA_REQ_EN                 BIT(0)
76
77 /* SPRD_DMA_CHN_PAUSE register definition */
78 #define SPRD_DMA_PAUSE_EN               BIT(0)
79 #define SPRD_DMA_PAUSE_STS              BIT(2)
80 #define SPRD_DMA_PAUSE_CNT              0x2000
81
82 /* DMA_CHN_WARP_* register definition */
83 #define SPRD_DMA_HIGH_ADDR_MASK         GENMASK(31, 28)
84 #define SPRD_DMA_LOW_ADDR_MASK          GENMASK(31, 0)
85 #define SPRD_DMA_HIGH_ADDR_OFFSET       4
86
87 /* SPRD_DMA_CHN_INTC register definition */
88 #define SPRD_DMA_FRAG_INT_STS           BIT(16)
89 #define SPRD_DMA_BLK_INT_STS            BIT(17)
90 #define SPRD_DMA_TRSC_INT_STS           BIT(18)
91 #define SPRD_DMA_LIST_INT_STS           BIT(19)
92 #define SPRD_DMA_CFGERR_INT_STS         BIT(20)
93 #define SPRD_DMA_CHN_INT_STS                                    \
94         (SPRD_DMA_FRAG_INT_STS | SPRD_DMA_BLK_INT_STS |         \
95          SPRD_DMA_TRSC_INT_STS | SPRD_DMA_LIST_INT_STS |        \
96          SPRD_DMA_CFGERR_INT_STS)
97
98 /* SPRD_DMA_CHN_FRG_LEN register definition */
99 #define SPRD_DMA_SRC_DATAWIDTH_OFFSET   30
100 #define SPRD_DMA_DES_DATAWIDTH_OFFSET   28
101 #define SPRD_DMA_SWT_MODE_OFFSET        26
102 #define SPRD_DMA_REQ_MODE_OFFSET        24
103 #define SPRD_DMA_REQ_MODE_MASK          GENMASK(1, 0)
104 #define SPRD_DMA_FIX_SEL_OFFSET         21
105 #define SPRD_DMA_FIX_EN_OFFSET          20
106 #define SPRD_DMA_LLIST_END_OFFSET       19
107 #define SPRD_DMA_FRG_LEN_MASK           GENMASK(16, 0)
108
109 /* SPRD_DMA_CHN_BLK_LEN register definition */
110 #define SPRD_DMA_BLK_LEN_MASK           GENMASK(16, 0)
111
112 /* SPRD_DMA_CHN_TRSC_LEN register definition */
113 #define SPRD_DMA_TRSC_LEN_MASK          GENMASK(27, 0)
114
115 /* SPRD_DMA_CHN_TRSF_STEP register definition */
116 #define SPRD_DMA_DEST_TRSF_STEP_OFFSET  16
117 #define SPRD_DMA_SRC_TRSF_STEP_OFFSET   0
118 #define SPRD_DMA_TRSF_STEP_MASK         GENMASK(15, 0)
119
120 /* define the DMA transfer step type */
121 #define SPRD_DMA_NONE_STEP              0
122 #define SPRD_DMA_BYTE_STEP              1
123 #define SPRD_DMA_SHORT_STEP             2
124 #define SPRD_DMA_WORD_STEP              4
125 #define SPRD_DMA_DWORD_STEP             8
126
127 #define SPRD_DMA_SOFTWARE_UID           0
128
129 /* dma data width values */
130 enum sprd_dma_datawidth {
131         SPRD_DMA_DATAWIDTH_1_BYTE,
132         SPRD_DMA_DATAWIDTH_2_BYTES,
133         SPRD_DMA_DATAWIDTH_4_BYTES,
134         SPRD_DMA_DATAWIDTH_8_BYTES,
135 };
136
137 /* dma channel hardware configuration */
138 struct sprd_dma_chn_hw {
139         u32 pause;
140         u32 req;
141         u32 cfg;
142         u32 intc;
143         u32 src_addr;
144         u32 des_addr;
145         u32 frg_len;
146         u32 blk_len;
147         u32 trsc_len;
148         u32 trsf_step;
149         u32 wrap_ptr;
150         u32 wrap_to;
151         u32 llist_ptr;
152         u32 frg_step;
153         u32 src_blk_step;
154         u32 des_blk_step;
155 };
156
157 /* dma request description */
158 struct sprd_dma_desc {
159         struct virt_dma_desc    vd;
160         struct sprd_dma_chn_hw  chn_hw;
161 };
162
163 /* dma channel description */
164 struct sprd_dma_chn {
165         struct virt_dma_chan    vc;
166         void __iomem            *chn_base;
167         struct dma_slave_config slave_cfg;
168         u32                     chn_num;
169         u32                     dev_id;
170         struct sprd_dma_desc    *cur_desc;
171 };
172
173 /* SPRD dma device */
174 struct sprd_dma_dev {
175         struct dma_device       dma_dev;
176         void __iomem            *glb_base;
177         struct clk              *clk;
178         struct clk              *ashb_clk;
179         int                     irq;
180         u32                     total_chns;
181         struct sprd_dma_chn     channels[0];
182 };
183
184 static bool sprd_dma_filter_fn(struct dma_chan *chan, void *param);
185 static struct of_dma_filter_info sprd_dma_info = {
186         .filter_fn = sprd_dma_filter_fn,
187 };
188
189 static inline struct sprd_dma_chn *to_sprd_dma_chan(struct dma_chan *c)
190 {
191         return container_of(c, struct sprd_dma_chn, vc.chan);
192 }
193
194 static inline struct sprd_dma_dev *to_sprd_dma_dev(struct dma_chan *c)
195 {
196         struct sprd_dma_chn *schan = to_sprd_dma_chan(c);
197
198         return container_of(schan, struct sprd_dma_dev, channels[c->chan_id]);
199 }
200
201 static inline struct sprd_dma_desc *to_sprd_dma_desc(struct virt_dma_desc *vd)
202 {
203         return container_of(vd, struct sprd_dma_desc, vd);
204 }
205
206 static void sprd_dma_chn_update(struct sprd_dma_chn *schan, u32 reg,
207                                 u32 mask, u32 val)
208 {
209         u32 orig = readl(schan->chn_base + reg);
210         u32 tmp;
211
212         tmp = (orig & ~mask) | val;
213         writel(tmp, schan->chn_base + reg);
214 }
215
216 static int sprd_dma_enable(struct sprd_dma_dev *sdev)
217 {
218         int ret;
219
220         ret = clk_prepare_enable(sdev->clk);
221         if (ret)
222                 return ret;
223
224         /*
225          * The ashb_clk is optional and only for AGCP DMA controller, so we
226          * need add one condition to check if the ashb_clk need enable.
227          */
228         if (!IS_ERR(sdev->ashb_clk))
229                 ret = clk_prepare_enable(sdev->ashb_clk);
230
231         return ret;
232 }
233
234 static void sprd_dma_disable(struct sprd_dma_dev *sdev)
235 {
236         clk_disable_unprepare(sdev->clk);
237
238         /*
239          * Need to check if we need disable the optional ashb_clk for AGCP DMA.
240          */
241         if (!IS_ERR(sdev->ashb_clk))
242                 clk_disable_unprepare(sdev->ashb_clk);
243 }
244
245 static void sprd_dma_set_uid(struct sprd_dma_chn *schan)
246 {
247         struct sprd_dma_dev *sdev = to_sprd_dma_dev(&schan->vc.chan);
248         u32 dev_id = schan->dev_id;
249
250         if (dev_id != SPRD_DMA_SOFTWARE_UID) {
251                 u32 uid_offset = SPRD_DMA_GLB_REQ_UID_OFFSET +
252                                  SPRD_DMA_GLB_REQ_UID(dev_id);
253
254                 writel(schan->chn_num + 1, sdev->glb_base + uid_offset);
255         }
256 }
257
258 static void sprd_dma_unset_uid(struct sprd_dma_chn *schan)
259 {
260         struct sprd_dma_dev *sdev = to_sprd_dma_dev(&schan->vc.chan);
261         u32 dev_id = schan->dev_id;
262
263         if (dev_id != SPRD_DMA_SOFTWARE_UID) {
264                 u32 uid_offset = SPRD_DMA_GLB_REQ_UID_OFFSET +
265                                  SPRD_DMA_GLB_REQ_UID(dev_id);
266
267                 writel(0, sdev->glb_base + uid_offset);
268         }
269 }
270
271 static void sprd_dma_clear_int(struct sprd_dma_chn *schan)
272 {
273         sprd_dma_chn_update(schan, SPRD_DMA_CHN_INTC,
274                             SPRD_DMA_INT_MASK << SPRD_DMA_INT_CLR_OFFSET,
275                             SPRD_DMA_INT_MASK << SPRD_DMA_INT_CLR_OFFSET);
276 }
277
278 static void sprd_dma_enable_chn(struct sprd_dma_chn *schan)
279 {
280         sprd_dma_chn_update(schan, SPRD_DMA_CHN_CFG, SPRD_DMA_CHN_EN,
281                             SPRD_DMA_CHN_EN);
282 }
283
284 static void sprd_dma_disable_chn(struct sprd_dma_chn *schan)
285 {
286         sprd_dma_chn_update(schan, SPRD_DMA_CHN_CFG, SPRD_DMA_CHN_EN, 0);
287 }
288
289 static void sprd_dma_soft_request(struct sprd_dma_chn *schan)
290 {
291         sprd_dma_chn_update(schan, SPRD_DMA_CHN_REQ, SPRD_DMA_REQ_EN,
292                             SPRD_DMA_REQ_EN);
293 }
294
295 static void sprd_dma_pause_resume(struct sprd_dma_chn *schan, bool enable)
296 {
297         struct sprd_dma_dev *sdev = to_sprd_dma_dev(&schan->vc.chan);
298         u32 pause, timeout = SPRD_DMA_PAUSE_CNT;
299
300         if (enable) {
301                 sprd_dma_chn_update(schan, SPRD_DMA_CHN_PAUSE,
302                                     SPRD_DMA_PAUSE_EN, SPRD_DMA_PAUSE_EN);
303
304                 do {
305                         pause = readl(schan->chn_base + SPRD_DMA_CHN_PAUSE);
306                         if (pause & SPRD_DMA_PAUSE_STS)
307                                 break;
308
309                         cpu_relax();
310                 } while (--timeout > 0);
311
312                 if (!timeout)
313                         dev_warn(sdev->dma_dev.dev,
314                                  "pause dma controller timeout\n");
315         } else {
316                 sprd_dma_chn_update(schan, SPRD_DMA_CHN_PAUSE,
317                                     SPRD_DMA_PAUSE_EN, 0);
318         }
319 }
320
321 static void sprd_dma_stop_and_disable(struct sprd_dma_chn *schan)
322 {
323         u32 cfg = readl(schan->chn_base + SPRD_DMA_CHN_CFG);
324
325         if (!(cfg & SPRD_DMA_CHN_EN))
326                 return;
327
328         sprd_dma_pause_resume(schan, true);
329         sprd_dma_disable_chn(schan);
330 }
331
332 static unsigned long sprd_dma_get_dst_addr(struct sprd_dma_chn *schan)
333 {
334         unsigned long addr, addr_high;
335
336         addr = readl(schan->chn_base + SPRD_DMA_CHN_DES_ADDR);
337         addr_high = readl(schan->chn_base + SPRD_DMA_CHN_WARP_TO) &
338                     SPRD_DMA_HIGH_ADDR_MASK;
339
340         return addr | (addr_high << SPRD_DMA_HIGH_ADDR_OFFSET);
341 }
342
343 static enum sprd_dma_int_type sprd_dma_get_int_type(struct sprd_dma_chn *schan)
344 {
345         struct sprd_dma_dev *sdev = to_sprd_dma_dev(&schan->vc.chan);
346         u32 intc_sts = readl(schan->chn_base + SPRD_DMA_CHN_INTC) &
347                        SPRD_DMA_CHN_INT_STS;
348
349         switch (intc_sts) {
350         case SPRD_DMA_CFGERR_INT_STS:
351                 return SPRD_DMA_CFGERR_INT;
352
353         case SPRD_DMA_LIST_INT_STS:
354                 return SPRD_DMA_LIST_INT;
355
356         case SPRD_DMA_TRSC_INT_STS:
357                 return SPRD_DMA_TRANS_INT;
358
359         case SPRD_DMA_BLK_INT_STS:
360                 return SPRD_DMA_BLK_INT;
361
362         case SPRD_DMA_FRAG_INT_STS:
363                 return SPRD_DMA_FRAG_INT;
364
365         default:
366                 dev_warn(sdev->dma_dev.dev, "incorrect dma interrupt type\n");
367                 return SPRD_DMA_NO_INT;
368         }
369 }
370
371 static enum sprd_dma_req_mode sprd_dma_get_req_type(struct sprd_dma_chn *schan)
372 {
373         u32 frag_reg = readl(schan->chn_base + SPRD_DMA_CHN_FRG_LEN);
374
375         return (frag_reg >> SPRD_DMA_REQ_MODE_OFFSET) & SPRD_DMA_REQ_MODE_MASK;
376 }
377
378 static void sprd_dma_set_chn_config(struct sprd_dma_chn *schan,
379                                     struct sprd_dma_desc *sdesc)
380 {
381         struct sprd_dma_chn_hw *cfg = &sdesc->chn_hw;
382
383         writel(cfg->pause, schan->chn_base + SPRD_DMA_CHN_PAUSE);
384         writel(cfg->cfg, schan->chn_base + SPRD_DMA_CHN_CFG);
385         writel(cfg->intc, schan->chn_base + SPRD_DMA_CHN_INTC);
386         writel(cfg->src_addr, schan->chn_base + SPRD_DMA_CHN_SRC_ADDR);
387         writel(cfg->des_addr, schan->chn_base + SPRD_DMA_CHN_DES_ADDR);
388         writel(cfg->frg_len, schan->chn_base + SPRD_DMA_CHN_FRG_LEN);
389         writel(cfg->blk_len, schan->chn_base + SPRD_DMA_CHN_BLK_LEN);
390         writel(cfg->trsc_len, schan->chn_base + SPRD_DMA_CHN_TRSC_LEN);
391         writel(cfg->trsf_step, schan->chn_base + SPRD_DMA_CHN_TRSF_STEP);
392         writel(cfg->wrap_ptr, schan->chn_base + SPRD_DMA_CHN_WARP_PTR);
393         writel(cfg->wrap_to, schan->chn_base + SPRD_DMA_CHN_WARP_TO);
394         writel(cfg->llist_ptr, schan->chn_base + SPRD_DMA_CHN_LLIST_PTR);
395         writel(cfg->frg_step, schan->chn_base + SPRD_DMA_CHN_FRAG_STEP);
396         writel(cfg->src_blk_step, schan->chn_base + SPRD_DMA_CHN_SRC_BLK_STEP);
397         writel(cfg->des_blk_step, schan->chn_base + SPRD_DMA_CHN_DES_BLK_STEP);
398         writel(cfg->req, schan->chn_base + SPRD_DMA_CHN_REQ);
399 }
400
401 static void sprd_dma_start(struct sprd_dma_chn *schan)
402 {
403         struct virt_dma_desc *vd = vchan_next_desc(&schan->vc);
404
405         if (!vd)
406                 return;
407
408         list_del(&vd->node);
409         schan->cur_desc = to_sprd_dma_desc(vd);
410
411         /*
412          * Copy the DMA configuration from DMA descriptor to this hardware
413          * channel.
414          */
415         sprd_dma_set_chn_config(schan, schan->cur_desc);
416         sprd_dma_set_uid(schan);
417         sprd_dma_enable_chn(schan);
418
419         if (schan->dev_id == SPRD_DMA_SOFTWARE_UID)
420                 sprd_dma_soft_request(schan);
421 }
422
423 static void sprd_dma_stop(struct sprd_dma_chn *schan)
424 {
425         sprd_dma_stop_and_disable(schan);
426         sprd_dma_unset_uid(schan);
427         sprd_dma_clear_int(schan);
428 }
429
430 static bool sprd_dma_check_trans_done(struct sprd_dma_desc *sdesc,
431                                       enum sprd_dma_int_type int_type,
432                                       enum sprd_dma_req_mode req_mode)
433 {
434         if (int_type == SPRD_DMA_NO_INT)
435                 return false;
436
437         if (int_type >= req_mode + 1)
438                 return true;
439         else
440                 return false;
441 }
442
443 static irqreturn_t dma_irq_handle(int irq, void *dev_id)
444 {
445         struct sprd_dma_dev *sdev = (struct sprd_dma_dev *)dev_id;
446         u32 irq_status = readl(sdev->glb_base + SPRD_DMA_GLB_INT_MSK_STS);
447         struct sprd_dma_chn *schan;
448         struct sprd_dma_desc *sdesc;
449         enum sprd_dma_req_mode req_type;
450         enum sprd_dma_int_type int_type;
451         bool trans_done = false;
452         u32 i;
453
454         while (irq_status) {
455                 i = __ffs(irq_status);
456                 irq_status &= (irq_status - 1);
457                 schan = &sdev->channels[i];
458
459                 spin_lock(&schan->vc.lock);
460                 int_type = sprd_dma_get_int_type(schan);
461                 req_type = sprd_dma_get_req_type(schan);
462                 sprd_dma_clear_int(schan);
463
464                 sdesc = schan->cur_desc;
465
466                 /* Check if the dma request descriptor is done. */
467                 trans_done = sprd_dma_check_trans_done(sdesc, int_type,
468                                                        req_type);
469                 if (trans_done == true) {
470                         vchan_cookie_complete(&sdesc->vd);
471                         schan->cur_desc = NULL;
472                         sprd_dma_start(schan);
473                 }
474                 spin_unlock(&schan->vc.lock);
475         }
476
477         return IRQ_HANDLED;
478 }
479
480 static int sprd_dma_alloc_chan_resources(struct dma_chan *chan)
481 {
482         struct sprd_dma_chn *schan = to_sprd_dma_chan(chan);
483         int ret;
484
485         ret = pm_runtime_get_sync(chan->device->dev);
486         if (ret < 0)
487                 return ret;
488
489         schan->dev_id = SPRD_DMA_SOFTWARE_UID;
490         return 0;
491 }
492
493 static void sprd_dma_free_chan_resources(struct dma_chan *chan)
494 {
495         struct sprd_dma_chn *schan = to_sprd_dma_chan(chan);
496         unsigned long flags;
497
498         spin_lock_irqsave(&schan->vc.lock, flags);
499         sprd_dma_stop(schan);
500         spin_unlock_irqrestore(&schan->vc.lock, flags);
501
502         vchan_free_chan_resources(&schan->vc);
503         pm_runtime_put(chan->device->dev);
504 }
505
506 static enum dma_status sprd_dma_tx_status(struct dma_chan *chan,
507                                           dma_cookie_t cookie,
508                                           struct dma_tx_state *txstate)
509 {
510         struct sprd_dma_chn *schan = to_sprd_dma_chan(chan);
511         struct virt_dma_desc *vd;
512         unsigned long flags;
513         enum dma_status ret;
514         u32 pos;
515
516         ret = dma_cookie_status(chan, cookie, txstate);
517         if (ret == DMA_COMPLETE || !txstate)
518                 return ret;
519
520         spin_lock_irqsave(&schan->vc.lock, flags);
521         vd = vchan_find_desc(&schan->vc, cookie);
522         if (vd) {
523                 struct sprd_dma_desc *sdesc = to_sprd_dma_desc(vd);
524                 struct sprd_dma_chn_hw *hw = &sdesc->chn_hw;
525
526                 if (hw->trsc_len > 0)
527                         pos = hw->trsc_len;
528                 else if (hw->blk_len > 0)
529                         pos = hw->blk_len;
530                 else if (hw->frg_len > 0)
531                         pos = hw->frg_len;
532                 else
533                         pos = 0;
534         } else if (schan->cur_desc && schan->cur_desc->vd.tx.cookie == cookie) {
535                 pos = sprd_dma_get_dst_addr(schan);
536         } else {
537                 pos = 0;
538         }
539         spin_unlock_irqrestore(&schan->vc.lock, flags);
540
541         dma_set_residue(txstate, pos);
542         return ret;
543 }
544
545 static void sprd_dma_issue_pending(struct dma_chan *chan)
546 {
547         struct sprd_dma_chn *schan = to_sprd_dma_chan(chan);
548         unsigned long flags;
549
550         spin_lock_irqsave(&schan->vc.lock, flags);
551         if (vchan_issue_pending(&schan->vc) && !schan->cur_desc)
552                 sprd_dma_start(schan);
553         spin_unlock_irqrestore(&schan->vc.lock, flags);
554 }
555
556 static int sprd_dma_get_datawidth(enum dma_slave_buswidth buswidth)
557 {
558         switch (buswidth) {
559         case DMA_SLAVE_BUSWIDTH_1_BYTE:
560         case DMA_SLAVE_BUSWIDTH_2_BYTES:
561         case DMA_SLAVE_BUSWIDTH_4_BYTES:
562         case DMA_SLAVE_BUSWIDTH_8_BYTES:
563                 return ffs(buswidth) - 1;
564
565         default:
566                 return -EINVAL;
567         }
568 }
569
570 static int sprd_dma_get_step(enum dma_slave_buswidth buswidth)
571 {
572         switch (buswidth) {
573         case DMA_SLAVE_BUSWIDTH_1_BYTE:
574         case DMA_SLAVE_BUSWIDTH_2_BYTES:
575         case DMA_SLAVE_BUSWIDTH_4_BYTES:
576         case DMA_SLAVE_BUSWIDTH_8_BYTES:
577                 return buswidth;
578
579         default:
580                 return -EINVAL;
581         }
582 }
583
584 static int sprd_dma_fill_desc(struct dma_chan *chan,
585                               struct sprd_dma_desc *sdesc,
586                               dma_addr_t src, dma_addr_t dst, u32 len,
587                               enum dma_transfer_direction dir,
588                               unsigned long flags,
589                               struct dma_slave_config *slave_cfg)
590 {
591         struct sprd_dma_dev *sdev = to_sprd_dma_dev(chan);
592         struct sprd_dma_chn *schan = to_sprd_dma_chan(chan);
593         struct sprd_dma_chn_hw *hw = &sdesc->chn_hw;
594         u32 req_mode = (flags >> SPRD_DMA_REQ_SHIFT) & SPRD_DMA_REQ_MODE_MASK;
595         u32 int_mode = flags & SPRD_DMA_INT_MASK;
596         int src_datawidth, dst_datawidth, src_step, dst_step;
597         u32 temp, fix_mode = 0, fix_en = 0;
598
599         if (dir == DMA_MEM_TO_DEV) {
600                 src_step = sprd_dma_get_step(slave_cfg->src_addr_width);
601                 if (src_step < 0) {
602                         dev_err(sdev->dma_dev.dev, "invalid source step\n");
603                         return src_step;
604                 }
605                 dst_step = SPRD_DMA_NONE_STEP;
606         } else {
607                 dst_step = sprd_dma_get_step(slave_cfg->dst_addr_width);
608                 if (dst_step < 0) {
609                         dev_err(sdev->dma_dev.dev, "invalid destination step\n");
610                         return dst_step;
611                 }
612                 src_step = SPRD_DMA_NONE_STEP;
613         }
614
615         src_datawidth = sprd_dma_get_datawidth(slave_cfg->src_addr_width);
616         if (src_datawidth < 0) {
617                 dev_err(sdev->dma_dev.dev, "invalid source datawidth\n");
618                 return src_datawidth;
619         }
620
621         dst_datawidth = sprd_dma_get_datawidth(slave_cfg->dst_addr_width);
622         if (dst_datawidth < 0) {
623                 dev_err(sdev->dma_dev.dev, "invalid destination datawidth\n");
624                 return dst_datawidth;
625         }
626
627         if (slave_cfg->slave_id)
628                 schan->dev_id = slave_cfg->slave_id;
629
630         hw->cfg = SPRD_DMA_DONOT_WAIT_BDONE << SPRD_DMA_WAIT_BDONE_OFFSET;
631
632         /*
633          * wrap_ptr and wrap_to will save the high 4 bits source address and
634          * destination address.
635          */
636         hw->wrap_ptr = (src >> SPRD_DMA_HIGH_ADDR_OFFSET) & SPRD_DMA_HIGH_ADDR_MASK;
637         hw->wrap_to = (dst >> SPRD_DMA_HIGH_ADDR_OFFSET) & SPRD_DMA_HIGH_ADDR_MASK;
638         hw->src_addr = src & SPRD_DMA_LOW_ADDR_MASK;
639         hw->des_addr = dst & SPRD_DMA_LOW_ADDR_MASK;
640
641         /*
642          * If the src step and dst step both are 0 or both are not 0, that means
643          * we can not enable the fix mode. If one is 0 and another one is not,
644          * we can enable the fix mode.
645          */
646         if ((src_step != 0 && dst_step != 0) || (src_step | dst_step) == 0) {
647                 fix_en = 0;
648         } else {
649                 fix_en = 1;
650                 if (src_step)
651                         fix_mode = 1;
652                 else
653                         fix_mode = 0;
654         }
655
656         hw->intc = int_mode | SPRD_DMA_CFG_ERR_INT_EN;
657
658         temp = src_datawidth << SPRD_DMA_SRC_DATAWIDTH_OFFSET;
659         temp |= dst_datawidth << SPRD_DMA_DES_DATAWIDTH_OFFSET;
660         temp |= req_mode << SPRD_DMA_REQ_MODE_OFFSET;
661         temp |= fix_mode << SPRD_DMA_FIX_SEL_OFFSET;
662         temp |= fix_en << SPRD_DMA_FIX_EN_OFFSET;
663         temp |= slave_cfg->src_maxburst & SPRD_DMA_FRG_LEN_MASK;
664         hw->frg_len = temp;
665
666         hw->blk_len = len & SPRD_DMA_BLK_LEN_MASK;
667         hw->trsc_len = len & SPRD_DMA_TRSC_LEN_MASK;
668
669         temp = (dst_step & SPRD_DMA_TRSF_STEP_MASK) << SPRD_DMA_DEST_TRSF_STEP_OFFSET;
670         temp |= (src_step & SPRD_DMA_TRSF_STEP_MASK) << SPRD_DMA_SRC_TRSF_STEP_OFFSET;
671         hw->trsf_step = temp;
672
673         hw->frg_step = 0;
674         hw->src_blk_step = 0;
675         hw->des_blk_step = 0;
676         return 0;
677 }
678
679 static struct dma_async_tx_descriptor *
680 sprd_dma_prep_dma_memcpy(struct dma_chan *chan, dma_addr_t dest, dma_addr_t src,
681                          size_t len, unsigned long flags)
682 {
683         struct sprd_dma_chn *schan = to_sprd_dma_chan(chan);
684         struct sprd_dma_desc *sdesc;
685         struct sprd_dma_chn_hw *hw;
686         enum sprd_dma_datawidth datawidth;
687         u32 step, temp;
688
689         sdesc = kzalloc(sizeof(*sdesc), GFP_NOWAIT);
690         if (!sdesc)
691                 return NULL;
692
693         hw = &sdesc->chn_hw;
694
695         hw->cfg = SPRD_DMA_DONOT_WAIT_BDONE << SPRD_DMA_WAIT_BDONE_OFFSET;
696         hw->intc = SPRD_DMA_TRANS_INT | SPRD_DMA_CFG_ERR_INT_EN;
697         hw->src_addr = src & SPRD_DMA_LOW_ADDR_MASK;
698         hw->des_addr = dest & SPRD_DMA_LOW_ADDR_MASK;
699         hw->wrap_ptr = (src >> SPRD_DMA_HIGH_ADDR_OFFSET) &
700                 SPRD_DMA_HIGH_ADDR_MASK;
701         hw->wrap_to = (dest >> SPRD_DMA_HIGH_ADDR_OFFSET) &
702                 SPRD_DMA_HIGH_ADDR_MASK;
703
704         if (IS_ALIGNED(len, 8)) {
705                 datawidth = SPRD_DMA_DATAWIDTH_8_BYTES;
706                 step = SPRD_DMA_DWORD_STEP;
707         } else if (IS_ALIGNED(len, 4)) {
708                 datawidth = SPRD_DMA_DATAWIDTH_4_BYTES;
709                 step = SPRD_DMA_WORD_STEP;
710         } else if (IS_ALIGNED(len, 2)) {
711                 datawidth = SPRD_DMA_DATAWIDTH_2_BYTES;
712                 step = SPRD_DMA_SHORT_STEP;
713         } else {
714                 datawidth = SPRD_DMA_DATAWIDTH_1_BYTE;
715                 step = SPRD_DMA_BYTE_STEP;
716         }
717
718         temp = datawidth << SPRD_DMA_SRC_DATAWIDTH_OFFSET;
719         temp |= datawidth << SPRD_DMA_DES_DATAWIDTH_OFFSET;
720         temp |= SPRD_DMA_TRANS_REQ << SPRD_DMA_REQ_MODE_OFFSET;
721         temp |= len & SPRD_DMA_FRG_LEN_MASK;
722         hw->frg_len = temp;
723
724         hw->blk_len = len & SPRD_DMA_BLK_LEN_MASK;
725         hw->trsc_len = len & SPRD_DMA_TRSC_LEN_MASK;
726
727         temp = (step & SPRD_DMA_TRSF_STEP_MASK) << SPRD_DMA_DEST_TRSF_STEP_OFFSET;
728         temp |= (step & SPRD_DMA_TRSF_STEP_MASK) << SPRD_DMA_SRC_TRSF_STEP_OFFSET;
729         hw->trsf_step = temp;
730
731         return vchan_tx_prep(&schan->vc, &sdesc->vd, flags);
732 }
733
734 static struct dma_async_tx_descriptor *
735 sprd_dma_prep_slave_sg(struct dma_chan *chan, struct scatterlist *sgl,
736                        unsigned int sglen, enum dma_transfer_direction dir,
737                        unsigned long flags, void *context)
738 {
739         struct sprd_dma_chn *schan = to_sprd_dma_chan(chan);
740         struct dma_slave_config *slave_cfg = &schan->slave_cfg;
741         dma_addr_t src = 0, dst = 0;
742         struct sprd_dma_desc *sdesc;
743         struct scatterlist *sg;
744         u32 len = 0;
745         int ret, i;
746
747         /* TODO: now we only support one sg for each DMA configuration. */
748         if (!is_slave_direction(dir) || sglen > 1)
749                 return NULL;
750
751         sdesc = kzalloc(sizeof(*sdesc), GFP_NOWAIT);
752         if (!sdesc)
753                 return NULL;
754
755         for_each_sg(sgl, sg, sglen, i) {
756                 len = sg_dma_len(sg);
757
758                 if (dir == DMA_MEM_TO_DEV) {
759                         src = sg_dma_address(sg);
760                         dst = slave_cfg->dst_addr;
761                 } else {
762                         src = slave_cfg->src_addr;
763                         dst = sg_dma_address(sg);
764                 }
765         }
766
767         ret = sprd_dma_fill_desc(chan, sdesc, src, dst, len, dir, flags,
768                                  slave_cfg);
769         if (ret) {
770                 kfree(sdesc);
771                 return NULL;
772         }
773
774         return vchan_tx_prep(&schan->vc, &sdesc->vd, flags);
775 }
776
777 static int sprd_dma_slave_config(struct dma_chan *chan,
778                                  struct dma_slave_config *config)
779 {
780         struct sprd_dma_chn *schan = to_sprd_dma_chan(chan);
781         struct dma_slave_config *slave_cfg = &schan->slave_cfg;
782
783         if (!is_slave_direction(config->direction))
784                 return -EINVAL;
785
786         memcpy(slave_cfg, config, sizeof(*config));
787         return 0;
788 }
789
790 static int sprd_dma_pause(struct dma_chan *chan)
791 {
792         struct sprd_dma_chn *schan = to_sprd_dma_chan(chan);
793         unsigned long flags;
794
795         spin_lock_irqsave(&schan->vc.lock, flags);
796         sprd_dma_pause_resume(schan, true);
797         spin_unlock_irqrestore(&schan->vc.lock, flags);
798
799         return 0;
800 }
801
802 static int sprd_dma_resume(struct dma_chan *chan)
803 {
804         struct sprd_dma_chn *schan = to_sprd_dma_chan(chan);
805         unsigned long flags;
806
807         spin_lock_irqsave(&schan->vc.lock, flags);
808         sprd_dma_pause_resume(schan, false);
809         spin_unlock_irqrestore(&schan->vc.lock, flags);
810
811         return 0;
812 }
813
814 static int sprd_dma_terminate_all(struct dma_chan *chan)
815 {
816         struct sprd_dma_chn *schan = to_sprd_dma_chan(chan);
817         unsigned long flags;
818         LIST_HEAD(head);
819
820         spin_lock_irqsave(&schan->vc.lock, flags);
821         sprd_dma_stop(schan);
822
823         vchan_get_all_descriptors(&schan->vc, &head);
824         spin_unlock_irqrestore(&schan->vc.lock, flags);
825
826         vchan_dma_desc_free_list(&schan->vc, &head);
827         return 0;
828 }
829
830 static void sprd_dma_free_desc(struct virt_dma_desc *vd)
831 {
832         struct sprd_dma_desc *sdesc = to_sprd_dma_desc(vd);
833
834         kfree(sdesc);
835 }
836
837 static bool sprd_dma_filter_fn(struct dma_chan *chan, void *param)
838 {
839         struct sprd_dma_chn *schan = to_sprd_dma_chan(chan);
840         struct sprd_dma_dev *sdev = to_sprd_dma_dev(&schan->vc.chan);
841         u32 req = *(u32 *)param;
842
843         if (req < sdev->total_chns)
844                 return req == schan->chn_num + 1;
845         else
846                 return false;
847 }
848
849 static int sprd_dma_probe(struct platform_device *pdev)
850 {
851         struct device_node *np = pdev->dev.of_node;
852         struct sprd_dma_dev *sdev;
853         struct sprd_dma_chn *dma_chn;
854         struct resource *res;
855         u32 chn_count;
856         int ret, i;
857
858         ret = device_property_read_u32(&pdev->dev, "#dma-channels", &chn_count);
859         if (ret) {
860                 dev_err(&pdev->dev, "get dma channels count failed\n");
861                 return ret;
862         }
863
864         sdev = devm_kzalloc(&pdev->dev, sizeof(*sdev) +
865                             sizeof(*dma_chn) * chn_count,
866                             GFP_KERNEL);
867         if (!sdev)
868                 return -ENOMEM;
869
870         sdev->clk = devm_clk_get(&pdev->dev, "enable");
871         if (IS_ERR(sdev->clk)) {
872                 dev_err(&pdev->dev, "get enable clock failed\n");
873                 return PTR_ERR(sdev->clk);
874         }
875
876         /* ashb clock is optional for AGCP DMA */
877         sdev->ashb_clk = devm_clk_get(&pdev->dev, "ashb_eb");
878         if (IS_ERR(sdev->ashb_clk))
879                 dev_warn(&pdev->dev, "no optional ashb eb clock\n");
880
881         /*
882          * We have three DMA controllers: AP DMA, AON DMA and AGCP DMA. For AGCP
883          * DMA controller, it can or do not request the irq, which will save
884          * system power without resuming system by DMA interrupts if AGCP DMA
885          * does not request the irq. Thus the DMA interrupts property should
886          * be optional.
887          */
888         sdev->irq = platform_get_irq(pdev, 0);
889         if (sdev->irq > 0) {
890                 ret = devm_request_irq(&pdev->dev, sdev->irq, dma_irq_handle,
891                                        0, "sprd_dma", (void *)sdev);
892                 if (ret < 0) {
893                         dev_err(&pdev->dev, "request dma irq failed\n");
894                         return ret;
895                 }
896         } else {
897                 dev_warn(&pdev->dev, "no interrupts for the dma controller\n");
898         }
899
900         res = platform_get_resource(pdev, IORESOURCE_MEM, 0);
901         sdev->glb_base = devm_ioremap_resource(&pdev->dev, res);
902         if (IS_ERR(sdev->glb_base))
903                 return PTR_ERR(sdev->glb_base);
904
905         dma_cap_set(DMA_MEMCPY, sdev->dma_dev.cap_mask);
906         sdev->total_chns = chn_count;
907         sdev->dma_dev.chancnt = chn_count;
908         INIT_LIST_HEAD(&sdev->dma_dev.channels);
909         INIT_LIST_HEAD(&sdev->dma_dev.global_node);
910         sdev->dma_dev.dev = &pdev->dev;
911         sdev->dma_dev.device_alloc_chan_resources = sprd_dma_alloc_chan_resources;
912         sdev->dma_dev.device_free_chan_resources = sprd_dma_free_chan_resources;
913         sdev->dma_dev.device_tx_status = sprd_dma_tx_status;
914         sdev->dma_dev.device_issue_pending = sprd_dma_issue_pending;
915         sdev->dma_dev.device_prep_dma_memcpy = sprd_dma_prep_dma_memcpy;
916         sdev->dma_dev.device_prep_slave_sg = sprd_dma_prep_slave_sg;
917         sdev->dma_dev.device_config = sprd_dma_slave_config;
918         sdev->dma_dev.device_pause = sprd_dma_pause;
919         sdev->dma_dev.device_resume = sprd_dma_resume;
920         sdev->dma_dev.device_terminate_all = sprd_dma_terminate_all;
921
922         for (i = 0; i < chn_count; i++) {
923                 dma_chn = &sdev->channels[i];
924                 dma_chn->chn_num = i;
925                 dma_chn->cur_desc = NULL;
926                 /* get each channel's registers base address. */
927                 dma_chn->chn_base = sdev->glb_base + SPRD_DMA_CHN_REG_OFFSET +
928                                     SPRD_DMA_CHN_REG_LENGTH * i;
929
930                 dma_chn->vc.desc_free = sprd_dma_free_desc;
931                 vchan_init(&dma_chn->vc, &sdev->dma_dev);
932         }
933
934         platform_set_drvdata(pdev, sdev);
935         ret = sprd_dma_enable(sdev);
936         if (ret)
937                 return ret;
938
939         pm_runtime_set_active(&pdev->dev);
940         pm_runtime_enable(&pdev->dev);
941
942         ret = pm_runtime_get_sync(&pdev->dev);
943         if (ret < 0)
944                 goto err_rpm;
945
946         ret = dma_async_device_register(&sdev->dma_dev);
947         if (ret < 0) {
948                 dev_err(&pdev->dev, "register dma device failed:%d\n", ret);
949                 goto err_register;
950         }
951
952         sprd_dma_info.dma_cap = sdev->dma_dev.cap_mask;
953         ret = of_dma_controller_register(np, of_dma_simple_xlate,
954                                          &sprd_dma_info);
955         if (ret)
956                 goto err_of_register;
957
958         pm_runtime_put(&pdev->dev);
959         return 0;
960
961 err_of_register:
962         dma_async_device_unregister(&sdev->dma_dev);
963 err_register:
964         pm_runtime_put_noidle(&pdev->dev);
965         pm_runtime_disable(&pdev->dev);
966 err_rpm:
967         sprd_dma_disable(sdev);
968         return ret;
969 }
970
971 static int sprd_dma_remove(struct platform_device *pdev)
972 {
973         struct sprd_dma_dev *sdev = platform_get_drvdata(pdev);
974         struct sprd_dma_chn *c, *cn;
975         int ret;
976
977         ret = pm_runtime_get_sync(&pdev->dev);
978         if (ret < 0)
979                 return ret;
980
981         /* explicitly free the irq */
982         if (sdev->irq > 0)
983                 devm_free_irq(&pdev->dev, sdev->irq, sdev);
984
985         list_for_each_entry_safe(c, cn, &sdev->dma_dev.channels,
986                                  vc.chan.device_node) {
987                 list_del(&c->vc.chan.device_node);
988                 tasklet_kill(&c->vc.task);
989         }
990
991         of_dma_controller_free(pdev->dev.of_node);
992         dma_async_device_unregister(&sdev->dma_dev);
993         sprd_dma_disable(sdev);
994
995         pm_runtime_put_noidle(&pdev->dev);
996         pm_runtime_disable(&pdev->dev);
997         return 0;
998 }
999
1000 static const struct of_device_id sprd_dma_match[] = {
1001         { .compatible = "sprd,sc9860-dma", },
1002         {},
1003 };
1004
1005 static int __maybe_unused sprd_dma_runtime_suspend(struct device *dev)
1006 {
1007         struct sprd_dma_dev *sdev = dev_get_drvdata(dev);
1008
1009         sprd_dma_disable(sdev);
1010         return 0;
1011 }
1012
1013 static int __maybe_unused sprd_dma_runtime_resume(struct device *dev)
1014 {
1015         struct sprd_dma_dev *sdev = dev_get_drvdata(dev);
1016         int ret;
1017
1018         ret = sprd_dma_enable(sdev);
1019         if (ret)
1020                 dev_err(sdev->dma_dev.dev, "enable dma failed\n");
1021
1022         return ret;
1023 }
1024
1025 static const struct dev_pm_ops sprd_dma_pm_ops = {
1026         SET_RUNTIME_PM_OPS(sprd_dma_runtime_suspend,
1027                            sprd_dma_runtime_resume,
1028                            NULL)
1029 };
1030
1031 static struct platform_driver sprd_dma_driver = {
1032         .probe = sprd_dma_probe,
1033         .remove = sprd_dma_remove,
1034         .driver = {
1035                 .name = "sprd-dma",
1036                 .of_match_table = sprd_dma_match,
1037                 .pm = &sprd_dma_pm_ops,
1038         },
1039 };
1040 module_platform_driver(sprd_dma_driver);
1041
1042 MODULE_LICENSE("GPL v2");
1043 MODULE_DESCRIPTION("DMA driver for Spreadtrum");
1044 MODULE_AUTHOR("Baolin Wang <baolin.wang@spreadtrum.com>");
1045 MODULE_ALIAS("platform:sprd-dma");