Merge tag 'fixes_for_v5.1-rc2' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/jack...
authorLinus Torvalds <torvalds@linux-foundation.org>
Thu, 21 Mar 2019 17:31:55 +0000 (10:31 -0700)
committerLinus Torvalds <torvalds@linux-foundation.org>
Thu, 21 Mar 2019 17:31:55 +0000 (10:31 -0700)
commit0939221e64687f7df9bc6572ace80ff5a90c9794
tree7336d5bba81539fef79c97ec1500a855861e0478
parent7294fbd4416ab29bfb280f4f84ac78c28957c035
parent2b42be5eb24564227b15e66f54f088e5a26549c7
Merge tag 'fixes_for_v5.1-rc2' of git://git./linux/kernel/git/jack/linux-fs

Pull udf fixes from Jan Kara:
 "Two udf error handling fixes"

* tag 'fixes_for_v5.1-rc2' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/jack/linux-fs:
  udf: Propagate errors from udf_truncate_extents()
  udf: Fix crash on IO error during truncate