Merge tag 'random_for_linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/tytso...
authorLinus Torvalds <torvalds@linux-foundation.org>
Wed, 4 Apr 2018 21:31:53 +0000 (14:31 -0700)
committerLinus Torvalds <torvalds@linux-foundation.org>
Wed, 4 Apr 2018 21:31:53 +0000 (14:31 -0700)
commit0c21fd6e659342d6b6bb4b4c9ddc0f1c38b5216e
tree3f993ae0ff904c55b8ec8b0d44f2d4a4b4c3857e
parent3e968c9f1401088abc9a19ae6ff571644d37a355
parent5e747dd9be54be190dd6ebeebf4a4a01ba765625
Merge tag 'random_for_linus' of git://git./linux/kernel/git/tytso/random

Pull /dev/random updates from Ted Ts'o:
 "A few random (cough, cough) cleanups for the /dev/random driver"

* tag 'random_for_linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/tytso/random:
  drivers/char/random.c: remove unused dont_count_entropy
  random: optimize add_interrupt_randomness
  random: always fill buffer in get_random_bytes_wait
  random: use a tighter cap in credit_entropy_bits_safe()