Merge commit '1dbcb97c656eed1a244c960b8b3a469c3d20ce7b' into omap-for-v4.20/soc
authorTony Lindgren <tony@atomide.com>
Fri, 7 Sep 2018 17:49:43 +0000 (10:49 -0700)
committerTony Lindgren <tony@atomide.com>
Fri, 7 Sep 2018 17:49:43 +0000 (10:49 -0700)
commit359c533f07f4b4b7a570f4ad18d67313149ecc44
treea0d10e0b78c9234964db8f3c6185a8eafc3e0412
parent5b394b2ddf0347bef56e50c69a58773c94343ff3
parent1dbcb97c656eed1a244c960b8b3a469c3d20ce7b
Merge commit '1dbcb97c656eed1a244c960b8b3a469c3d20ce7b' into omap-for-v4.20/soc