Merge tag 'gcc-plugins-v4.11-rc2' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git...
authorLinus Torvalds <torvalds@linux-foundation.org>
Fri, 10 Mar 2017 02:05:41 +0000 (18:05 -0800)
committerLinus Torvalds <torvalds@linux-foundation.org>
Fri, 10 Mar 2017 02:05:41 +0000 (18:05 -0800)
commit794fe7891d77fb9ee095313c60805a8ed609e2a7
treeb1b87e8526c6cfa8f1d44dde1da1d8225829ca09
parentc1aa905a304e4b5e6a3fe112ec62d9c1c7b0c155
parentdcc235279a52d49023d4f1af7c3ed468a97015ae
Merge tag 'gcc-plugins-v4.11-rc2' of git://git./linux/kernel/git/kees/linux

Pull gcc-plugins fix from Kees Cook:
 "Fixes a typo in sancov plugin, exposed in earlier compiler versions"

* tag 'gcc-plugins-v4.11-rc2' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/kees/linux:
  gcc-plugins: fix sancov_plugin for gcc-5