Merge branch 'dmi-for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/jdelvar...
authorLinus Torvalds <torvalds@linux-foundation.org>
Sat, 3 Feb 2018 21:46:14 +0000 (13:46 -0800)
committerLinus Torvalds <torvalds@linux-foundation.org>
Sat, 3 Feb 2018 21:46:14 +0000 (13:46 -0800)
commit85b8bac957599ba99d76b239af73d43e9ac60c4c
tree54d8a76d4fa31d5050895038cb8d2b4a1d433e24
parent1726aa70e7e2f8967d60b4f836723b61f97db73e
parenta81114d03e4a529c4b68293249f75438b3c1783f
Merge branch 'dmi-for-linus' of git://git./linux/kernel/git/jdelvare/staging

Pull dmi subsystem updates/fixes from Jean Delvare.

* 'dmi-for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/jdelvare/staging:
  firmware: dmi: handle missing DMI data gracefully
  firmware: dmi_scan: Fix handling of empty DMI strings
  firmware: dmi_scan: Drop dmi_initialized
  firmware: dmi: Optimize dmi_matches