Merge tag 'uniphier-dt-v4.19' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/masahi...
authorOlof Johansson <olof@lixom.net>
Sat, 21 Jul 2018 21:26:15 +0000 (14:26 -0700)
committerOlof Johansson <olof@lixom.net>
Sat, 21 Jul 2018 21:26:15 +0000 (14:26 -0700)
commit952a6f1326f2add1451383c9bbb694959ed66150
tree62ac2ef2341152f9f23ed042a3b3277ea95a7b75
parent3f0213de1170943be5bc5113a9e7b6e6d6affba1
parent38dc27c85e642cd6229f3a4b2c85128501852158
Merge tag 'uniphier-dt-v4.19' of git://git./linux/kernel/git/masahiroy/linux-uniphier into next/dt

UniPhier ARM SoC DT updates for v4.19

- Add missing #cooling-cells properties

* tag 'uniphier-dt-v4.19' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/masahiroy/linux-uniphier:
  ARM: dts: uniphier: Add missing cooling device properties for CPUs

Signed-off-by: Olof Johansson <olof@lixom.net>