Merge tag 'for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/virt/kvm/kvm
authorLinus Torvalds <torvalds@linux-foundation.org>
Fri, 21 Jul 2017 20:58:10 +0000 (13:58 -0700)
committerLinus Torvalds <torvalds@linux-foundation.org>
Fri, 21 Jul 2017 20:58:10 +0000 (13:58 -0700)
commitb0a752818bdba3d0fe9de593618ccab9f1101508
treee0e664be7583415ed4e7db41710c9691c0f27128
parent10fc95547fcc672ef1fc18ae1b70e1e9f52f246a
parentf1ff89ec4447c4e39d275a1ca3de43eed2a92745
Merge tag 'for-linus' of git://git./virt/kvm/kvm

Pull KVM fixes from Radim Krčmář:
 "A bunch of small fixes for x86"

* tag 'for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/virt/kvm/kvm:
  kvm: x86: hyperv: avoid livelock in oneshot SynIC timers
  KVM: VMX: Fix invalid guest state detection after task-switch emulation
  x86: add MULTIUSER dependency for KVM
  KVM: nVMX: Disallow VM-entry in MOV-SS shadow
  KVM: nVMX: track NMI blocking state separately for each VMCS
  KVM: x86: masking out upper bits