Merge git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/cmetcalf/linux-tile
authorLinus Torvalds <torvalds@linux-foundation.org>
Fri, 22 Sep 2017 23:02:54 +0000 (13:02 -1000)
committerLinus Torvalds <torvalds@linux-foundation.org>
Fri, 22 Sep 2017 23:02:54 +0000 (13:02 -1000)
commitd21b8ea7d765166bf17da1ad8ab75e81b6087229
treeb858afa47664dcf1c9af056a772006d05231b233
parent4d9af767418bf085e067bae905ce8675fc0f36eb
parent637f23abca87d26e091e0d6647ec878d97d2c6cd
Merge git://git./linux/kernel/git/cmetcalf/linux-tile

Pull arch/tile fixes from Chris Metcalf:
 "These are a code cleanup and config cleanup, respectively"

* git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/cmetcalf/linux-tile:
  tile: array underflow in setup_maxnodemem()
  tile: defconfig: Cleanup from old Kconfig options
arch/tile/kernel/setup.c