Merge tag 'gcc-plugins-v5.0-rc4' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git...
authorLinus Torvalds <torvalds@linux-foundation.org>
Mon, 21 Jan 2019 00:07:03 +0000 (13:07 +1300)
committerLinus Torvalds <torvalds@linux-foundation.org>
Mon, 21 Jan 2019 00:07:03 +0000 (13:07 +1300)
commitdbcfc961939394152cbcf3f17144ff3df359f216
treefa7ad9fde86dcdbf0aa8958ddb48d1abfe9eeaa2
parent7d0ae236ed13d7645fb73b85e7c95deee46c4656
parent2c88c742d011707b55da7b54b06a030c6f57233f
Merge tag 'gcc-plugins-v5.0-rc4' of git://git./linux/kernel/git/kees/linux

Pull gcc-plugins fixes from Kees Cook:
 "Fix ARM per-task stack protector plugin under GCC 9 (Ard Biesheuvel)"

* tag 'gcc-plugins-v5.0-rc4' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/kees/linux:
  gcc-plugins: arm_ssp_per_task_plugin: fix for GCC 9+
  gcc-plugins: arm_ssp_per_task_plugin: sign extend the SP mask