Merge tag 'affs-for-4.18-tag' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/kdave...
authorLinus Torvalds <torvalds@linux-foundation.org>
Mon, 4 Jun 2018 21:27:09 +0000 (14:27 -0700)
committerLinus Torvalds <torvalds@linux-foundation.org>
Mon, 4 Jun 2018 21:27:09 +0000 (14:27 -0700)
commite3a44fd7e63321338f652714c20a4c75bed9f60b
treebdc0cc283700a98e1dd94626a7db7e63e7af3ef5
parent408afb8d7847faea115508ba154346e33edfc7d5
parent84ae6f829fc2b23dd4985ab059cddfd4a1ccc14f
Merge tag 'affs-for-4.18-tag' of git://git./linux/kernel/git/kdave/linux

Pull affs fix from David Sterba:
 "A potential memory leak fix for AFFS"

* tag 'affs-for-4.18-tag' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/kdave/linux:
  affs: fix potential memory leak when parsing option 'prefix'