Merge branch 'linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/herbert/crypto-2.6
authorLinus Torvalds <torvalds@linux-foundation.org>
Sun, 8 Jul 2018 18:29:14 +0000 (11:29 -0700)
committerLinus Torvalds <torvalds@linux-foundation.org>
Sun, 8 Jul 2018 18:29:14 +0000 (11:29 -0700)
Pull crypto fixes from Herbert Xu:

 - add missing RETs in x86 aegis/morus

 - fix build error in arm speck

* 'linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/herbert/crypto-2.6:
  crypto: x86 - Add missing RETs
  crypto: arm/speck - fix building in Thumb2 mode


Trivial merge