Merge tag 'stm32-dt-for-v5.1-1' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git...
authorArnd Bergmann <arnd@arndb.de>
Fri, 15 Feb 2019 13:47:25 +0000 (14:47 +0100)
committerArnd Bergmann <arnd@arndb.de>
Fri, 15 Feb 2019 13:48:00 +0000 (14:48 +0100)
STM32 DT updates for v5.1, round 1

Highlights:
----------

MPU part:
 -Enable Digital Thermal Sensor (dts) on stm32mp157c-ed1 (and so ev1).

MCU part:
 -Add SPI support on stm32f429 SOC (4 SPIs instances).

* tag 'stm32-dt-for-v5.1-1' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/atorgue/stm32:
  ARM: dts: stm32: Enable thermal sensor support on STM32MP157c-ed1
  ARM: dts: stm32: add SPI support on STM32F429 SoC

Signed-off-by: Arnd Bergmann <arnd@arndb.de>
1  2 
arch/arm/boot/dts/stm32f429.dtsi
arch/arm/boot/dts/stm32mp157c-ed1.dts

Simple merge
Simple merge