Merge tag 'printk-for-5.1' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/pmladek...
[muen/linux.git] / include / linux / printk.h
2019-03-09 Linus TorvaldsMerge tag 'printk-for-5.1' of git://git./linux/kernel...
2019-03-09 Linus TorvaldsMerge tag 'linux-kselftest-5.1-rc1' of git://git./linux...
2019-03-09 Linus TorvaldsMerge tag 'gcc-plugins-v5.1-rc1' of git://git./linux...
2019-03-09 Linus TorvaldsMerge tag 'pstore-v5.1-rc1' of git://git./linux/kernel...
2019-03-08 Linus TorvaldsMerge tag 'io_uring-2019-03-06' of git://git.kernel...
2019-03-08 Linus TorvaldsMerge tag 'for-5.1/block-20190302' of git://git.kernel...
2019-03-08 Linus TorvaldsMerge tag 'for-5.1/libata-20190301' of git://git.kernel...
2019-03-08 Linus TorvaldsMerge tag 'gpio-v5.1-1' of git://git./linux/kernel...
2019-03-08 Linus TorvaldsMerge tag 'mfd-next-5.1' of git://git./linux/kernel...
2019-03-08 Linus TorvaldsMerge tag 'backlight-next-5.1' of git://git./linux...
2019-03-08 Linus TorvaldsMerge tag 'rtc-5.1' of git://git./linux/kernel/git...
2019-03-08 Linus TorvaldsMerge branch 'linus' of git://git./linux/kernel/git...
2019-03-08 Linus TorvaldsMerge branch 'stable/for-linus-5.1' of git://git./linux...
2019-03-08 Linus TorvaldsMerge branch 'stable/for-linus-5.1' of git://git./linux...
2019-03-08 Linus TorvaldsMerge branch 'i2c/for-5.1' of git://git./linux/kernel...
2019-03-08 Linus TorvaldsMerge tag 'for-v5.1' of git://git./linux/kernel/git...
2019-03-08 Linus TorvaldsMerge tag 'hsi-for-5.1' of git://git./linux/kernel...
2019-03-08 Linus TorvaldsMerge tag 'for-linus-5.1' of git://github.com/cminyard...
2019-03-08 Linus TorvaldsMerge branch 'ras-core-for-linus' of git://git./linux...
2019-03-08 Linus TorvaldsMerge tag 'edac_for_5.1' of git://git./linux/kernel...
2019-03-08 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2019-03-08 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2019-03-08 Linus TorvaldsMerge tag 'drm-next-2019-03-06' of git://anongit.freede...
2019-03-08 Linus TorvaldsMerge branch 'akpm' (patches from Andrew)
2019-03-08 Rasmus Villemoeslinux/printk.h: use DYNAMIC_DEBUG_BRANCH in pr_debug_ra...
2019-03-04 Tetsuo Handaprintk: Remove no longer used LOG_PREFIX.
2019-02-26 Mark BrownMerge branch 'asoc-5.0' into asoc-linus
2019-02-26 Mark BrownMerge branch 'for-5.0' of https://git./linux/kernel...
2019-02-19 Mark BrownMerge branch 'for-5.0' of https://git./linux/kernel...
2019-02-19 Takashi IwaiMerge tag 'asoc-fix-v5.0-rc6' of git://git./linux/kerne...
2019-02-18 Mark BrownMerge branch 'for-5.0' of https://git./linux/kernel...
2019-02-17 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2019-02-15 Arnd BergmannMerge tag 'stm32-dt-for-v5.1-1' of git://git./linux...
2019-02-14 David S. MillerMerge tag 'batadv-next-for-davem-20190213' of git:...
2019-02-13 Mark BrownMerge branch 'for-5.0' of https://git./linux/kernel...
2019-02-11 Ingo MolnarMerge branch 'locking/atomics' into locking/core, to...
2019-02-09 Linus TorvaldsMerge tag 'for-linus-5.0-rc6-tag' of git://git./linux...
2019-02-08 Takashi IwaiMerge tag 'asoc-fix-v5.0-rc5' of https://git./linux...
2019-02-06 Mark BrownMerge branch 'asoc-5.0' into asoc-5.1 for dapm table
2019-02-04 Greg Kroah-HartmanMerge tag 'iio-for-5.1a' of git://git./linux/kernel...
2019-02-03 Linus TorvaldsMerge tag 'for-5.0-rc4-tag' of git://git./linux/kernel...
2019-02-01 David S. MillerMerge tag 'batadv-next-for-davem-20190201' of git:...
2019-02-01 David S. MillerMerge tag 'batadv-net-for-davem-20190201' of git:/...
2019-02-01 Florian FainelliMerge tag 'tags/bcm2835-defconfig-next-2018-11-27'...
2019-02-01 Rodrigo ViviMerge tag 'gvt-next-2019-02-01' of https://github.com...
2019-01-30 Arnd BergmannMerge tag 'stm32-dt-for-v4.21-1' of git://git./linux...
2019-01-29 Tony LindgrenMerge branch 'pwm-dmtimer-fixes' into omap-for-v5.0...
2019-01-27 Linus TorvaldsMerge branch 'x86-timers-for-linus' of git://git./linux...
2019-01-27 Linus TorvaldsMerge tag 'for-linus-20190127' of git://git.kernel...
2019-01-27 David S. MillerMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2019-01-27 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2019-01-26 Linus TorvaldsMerge tag 'for-linus-20190125' of git://git.kernel...
2019-01-24 Rodrigo ViviMerge tag 'gvt-next-2019-01-24' of https://github.com...
2019-01-24 Dave AirlieMerge tag 'drm-msm-fixes-2019-01-24' of git://people...
2019-01-24 Linus TorvaldsMerge tag 'fsnotify_for_v5.0-rc4' of git://git./linux...
2019-01-22 Tony LindgrenMerge branch 'omap-for-v4.21/dt' into omap-for-v5.1/dt
2019-01-20 Linus TorvaldsMerge tag 'for-5.0-rc2-tag' of git://git./linux/kernel...
2019-01-19 Linus TorvaldsMerge tag 'for-linus-20190118' of git://git.kernel...
2019-01-18 Mark BrownMerge tag 'asoc-fix-v5.0-rc2' into asoc-5.1
2019-01-18 Linus TorvaldsMerge tag 'for-linus-5.0-rc3-tag' of git://git./linux...
2019-01-18 Linus TorvaldsMerge tag 'fbdev-v5.0-rc3' of git://github.com/bzolnier...
2019-01-18 Takashi IwaiMerge tag 'asoc-fix-v5.0-rc2' of https://git./linux...
2019-01-18 Dave AirlieMerge branch 'linux-4.21' of git://github.com/skeggsb...
2019-01-16 Linus TorvaldsMerge tag 'selinux-pr-20190115' of git://git./linux...
2019-01-15 David S. MillerMerge branch '100GbE' of git://git./linux/kernel/git...
2019-01-15 David S. MillerMerge git://git./pub/scm/linux/kernel/git/pablo/nf
2019-01-15 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/net
2019-01-14 Dmitry TorokhovMerge tag 'v4.20' into for-linus
2019-01-14 Linus TorvaldsMerge tag 'mfd-next-4.21' of git://git./linux/kernel...
2019-01-14 Linus TorvaldsMerge tag 'backlight-next-4.21' of git://git./linux...
2019-01-13 Linus TorvaldsMerge tag 'for-5.0-rc1-tag' of git://git./linux/kernel...
2019-01-12 Linus TorvaldsMerge tag 'for-linus-20190112' of git://git.kernel...
2019-01-11 Maxime RipardMerge drm/drm-next into drm-misc-next
2019-01-11 Rafael J. WysockiMerge branches 'acpi-pci', 'acpi-power' and 'acpi-misc'
2019-01-11 Rafael J. WysockiMerge branches 'pm-cpuidle', 'pm-cpufreq' and 'pm-sleep'
2019-01-11 Dave AirlieMerge branch 'linux-4.21' of git://github.com/skeggsb...
2019-01-10 Dave AirlieMerge branch 'drm-fixes-5.0' of git://people.freedeskto...
2019-01-10 Dave AirlieMerge tag 'tilcdc-4.22' of https://github.com/jsarha...
2019-01-10 James MorrisMerge tag 'v5.0-rc1' into next-general
2019-01-09 Dave AirlieMerge tag 'drm-misc-next-2019-01-07-1' of git://anongit...
2019-01-08 Ingo MolnarMerge tag 'perf-core-for-mingo-4.21-20190104' of git...
2019-01-08 Jani NikulaMerge drm/drm-next into drm-intel-next-queued
2019-01-07 Palmer DabbeltFix a handful of audit-related issue
2019-01-07 Mark BrownMerge branch 'regulator-4.21' into regulator-5.0
2019-01-07 Mark BrownMerge branch 'regmap-4.21' into regmap-5.0
2019-01-07 Mark BrownMerge branch 'spi-4.21' into spi-5.0
2019-01-07 Mark BrownMerge branch 'asoc-4.22' into asoc-5.0
2019-01-07 Linus TorvaldsMerge branch 'perf-urgent-for-linus' of git://git....
2019-01-06 Linus TorvaldsMerge tag 'fscrypt_for_linus' of git://git./linux/kerne...
2019-01-06 Linus TorvaldsMerge tag 'ext4_for_linus_stable' of git://git./linux...
2019-01-06 Linus TorvaldsMerge tag 'dma-mapping-4.21-1' of git://git.infradead...
2019-01-06 Linus TorvaldsMerge tag 'tag-chrome-platform-for-v4.21' of git:/...
2019-01-06 Linus TorvaldsMerge tag 'hwlock-v4.21' of git://github.com/andersson...
2019-01-06 Linus TorvaldsMerge tag 'docs-5.0-fixes' of git://git.lwn.net/linux
2019-01-06 Linus TorvaldsMerge tag 'firewire-update' of git://git./linux/kernel...
2019-01-06 Linus TorvaldsMerge tag 'for-linus-20190104' of git://git.kernel...
2019-01-06 Linus TorvaldsMerge tag 'drm-next-2019-01-05' of git://anongit.freede...
2019-01-06 Linus TorvaldsMerge tag 'for-linus' of git://git./linux/kernel/git...
2019-01-06 Linus TorvaldsMerge tag 'fbdev-v4.21' of git://github.com/bzolnier...
2019-01-06 Linus TorvaldsMerge branch 'i2c/for-5.0' of git://git./linux/kernel...
next