Merge branch 'timers-2038-for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel...
[muen/linux.git] / include / uapi / linux / time_types.h
2019-03-05 Linus TorvaldsMerge branch 'timers-2038-for-linus' of git://git....
2019-03-05 Linus TorvaldsMerge branch 'x86-pti-for-linus' of git://git./linux...
2019-03-05 Linus TorvaldsMerge branch 'irq-core-for-linus' of git://git./linux...
2019-03-05 Linus TorvaldsMerge branch 'timers-core-for-linus' of git://git....
2019-03-05 Linus TorvaldsMerge tag 'mips_5.1' of git://git./linux/kernel/git...
2019-03-05 Linus TorvaldsMerge branch 'parisc-5.1-1' of git://git./linux/kernel...
2019-03-05 Linus TorvaldsMerge tag 's390-5.1-1' of git://git./linux/kernel/git...
2019-03-05 Linus TorvaldsMerge tag 'm68k-for-v5.1-tag1' of git://git./linux...
2019-03-05 Linus TorvaldsMerge branch 'linus' of git://git./linux/kernel/git...
2019-03-05 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/net-next
2019-03-04 David S. MillerMerge git://git./linux/kernel/git/davem/net
2019-03-02 David S. MillerMerge git://git./linux/kernel/git/davem/net
2019-02-25 David S. MillerMerge branch 'for-upstream' of git://git./linux/kernel...
2019-02-24 David S. MillerMerge git://git./linux/kernel/git/davem/net
2019-02-22 David S. MillerMerge tag 'wireless-drivers-next-for-davem-2019-02...
2019-02-22 Johannes BergMerge remote-tracking branch 'net-next/master' into...
2019-02-20 David S. MillerMerge git://git./linux/kernel/git/davem/net
2019-02-18 David S. MillerMerge git://git./linux/kernel/git/pablo/nf-next
2019-02-17 David S. MillerMerge git://git./linux/kernel/git/bpf/bpf-next
2019-02-16 Saeed MahameedMerge branch 'mlx5-next' of git://git./linux/kernel...
2019-02-15 David S. MillerMerge git://git./linux/kernel/git/davem/net
2019-02-14 David S. MillerMerge branch 'uapi-Add-a-new-header-for-time-types'
2019-02-14 Deepa Dinamanitime: Add time_types.h