Merge tag 'fscrypt_for_linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/tytso...
[muen/linux.git] / include / uapi /
2017-07-09 Linus TorvaldsMerge tag 'fscrypt_for_linus' of git://git./linux/kerne...
2017-07-09 Linus TorvaldsMerge branch 'waitid-fix' of git://git./linux/kernel...
2017-07-08 Linus TorvaldsMerge tag 'pci-v4.13-changes' of git://git./linux/kerne...
2017-07-08 Linus TorvaldsMerge branch 'for-next' of git://git./linux/kernel...
2017-07-08 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2017-07-08 Linus TorvaldsMerge tag 'dmaengine-4.13-rc1' of git://git.infradead...
2017-07-08 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git.armlinux.org...
2017-07-08 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/sparc-next
2017-07-08 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/net
2017-07-08 Linus TorvaldsMerge branch 'work.misc' of git://git./linux/kernel...
2017-07-08 Linus TorvaldsMerge branch 'for-spi' of git://git./linux/kernel/git...
2017-07-08 Linus TorvaldsMerge branch 'work.__copy_in_user' of git://git./linux...
2017-07-08 Linus TorvaldsMerge branch 'work.read_write' of git://git./linux...
2017-07-08 Linus TorvaldsMerge branch 'uaccess-work.iov_iter' of git://git....
2017-07-08 Linus TorvaldsMerge tag 'for-linus-v4.13-2' of git://git./linux/kerne...
2017-07-08 Linus TorvaldsMerge tag 'for-linus-v4.13-1' of git://git./linux/kerne...
2017-07-08 Linus TorvaldsMerge tag 'cifs-bug-fixes-for-4.13' of git://git.samba...
2017-07-08 Linus TorvaldsMerge tag 'gfs2-4.13.fixes.addendum' of git://git....
2017-07-08 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2017-07-07 Linus TorvaldsMerge tag 'kbuild-thinar-v4.13' of git://git./linux...
2017-07-07 Linus TorvaldsMerge tag 'kbuild-misc-v4.13' of git://git./linux/kerne...
2017-07-07 Linus TorvaldsMerge tag 'kbuild-v4.13' of git://git./linux/kernel...
2017-07-07 Linus TorvaldsMerge tag 'linux-kselftest-4.13-rc1-update' of git...
2017-07-07 Linus TorvaldsMerge tag 'openrisc-for-linus' of git://github.com...
2017-07-07 Linus TorvaldsMerge tag 'powerpc-4.13-1' of git://git./linux/kernel...
2017-07-07 Linus TorvaldsMerge tag 'usb-4.13-rc1' of git://git./linux/kernel...
2017-07-07 Linus TorvaldsMerge tag 'backlight-next-4.13' of git://git./linux...
2017-07-07 Linus TorvaldsMerge (most of) tag 'mfd-next-4.13' of git://git./linux...
2017-07-07 Linus TorvaldsMerge tag 'gpio-v4.13-1' of git://git./linux/kernel...
2017-07-07 Linus TorvaldsMerge tag 'clk-for-linus' of git://git./linux/kernel...
2017-07-07 Bjorn HelgaasMerge branch 'pci/host-tango' into next
2017-07-07 Linus TorvaldsMerge tag 'devicetree-for-4.13' of git://git./linux...
2017-07-07 Linus TorvaldsMerge branch 'mailbox-for-next' of git://git.linaro...
2017-07-07 Linus TorvaldsMerge tag 'libnvdimm-for-4.13' of git://git./linux...
2017-07-07 David S. MillerMerge tag 'mac80211-for-davem-2017-07-07' of git:/...
2017-07-07 Linus TorvaldsMerge branch 'akpm' (patches from Andrew)
2017-07-07 Linus TorvaldsMerge branch 'uaccess.strlen' of git://git./linux/kerne...
2017-07-07 Linus TorvaldsMerge branch 'work.probe_kernel_read' of git://git...
2017-07-07 Linus TorvaldsMerge branch 'misc.alpha' of git://git./linux/kernel...
2017-07-07 Linus TorvaldsMerge branch 'misc.compat' of git://git./linux/kernel...
2017-07-07 Linus TorvaldsMerge branch 'work.drm' of git://git./linux/kernel...
2017-07-07 Linus TorvaldsMerge tag 'trace-v4.13' of git://git./linux/kernel...
2017-07-07 Linus TorvaldsMerge tag 'dma-mapping-4.13' of git://git.infradead...
2017-07-07 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2017-07-07 Linus TorvaldsMerge tag 'for-linus-4.13-rc1-tag' of git://git./linux...
2017-07-07 Linus TorvaldsMerge tag 'for-linus' of git://git./virt/kvm/kvm
2017-07-06 Vlastimil Babkamm, mempolicy: simplify rebinding mempolicies when...
2017-07-06 Fabian Frederickocfs2: use magic.h
2017-07-06 Linus TorvaldsMerge tag 'hwlock-v4.13' of git://github.com/andersson...
2017-07-06 Linus TorvaldsMerge tag 'rproc-v4.13' of git://github.com/andersson...
2017-07-06 Linus TorvaldsMerge tag 'rpmsg-v4.13' of git://github.com/andersson...
2017-07-06 Linus TorvaldsMerge tag 'platform-drivers-x86-v4.13-1' of git://git...
2017-07-06 Dmitry TorokhovMerge branch 'next' into for-linus
2017-07-06 Linus TorvaldsMerge tag 'scsi-misc' of git://git./linux/kernel/git...
2017-07-06 Linus TorvaldsMerge tag 'for-4.13/dm-changes' of git://git./linux...
2017-07-06 Linus TorvaldsMerge tag 'for-linus' of git://git./linux/kernel/git...
2017-07-06 Linus TorvaldsMerge tag 'pinctrl-v4.13-1' of git://git./linux/kernel...
2017-07-06 Linus TorvaldsMerge tag 'leds_for_4.13' of git://git./linux/kernel...
2017-07-06 Linus TorvaldsMerge tag 'media/v4.13-1' of git://git./linux/kernel...
2017-07-06 Linus TorvaldsMerge tag 'sound-4.13-rc1' of git://git./linux/kernel...
2017-07-06 Linus TorvaldsMerge branch 'for-4.13' of git://git./linux/kernel...
2017-07-06 Linus TorvaldsMerge branch 'for-4.13' of git://git./linux/kernel...
2017-07-06 Linus TorvaldsMerge branch 'for-4.13' of git://git./linux/kernel...
2017-07-06 David S. MillerMerge git://git./pub/scm/linux/kernel/git/pablo/nf
2017-07-06 Linus TorvaldsMerge branch 'parisc-4.13-2' of git://git./linux/kernel...
2017-07-06 Linus TorvaldsMerge tag 'arm64-upstream' of git://git./linux/kernel...
2017-07-06 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2017-07-05 Linus TorvaldsMerge tag 'gfs2-4.13.fixes' of git://git./linux/kernel...
2017-07-05 Linus TorvaldsMerge branch 'for-4.13-part1' of git://git./linux/kerne...
2017-07-05 Linus TorvaldsMerge branch 'work.memdup_user' of git://git./linux...
2017-07-05 Linus TorvaldsMerge branch 'timers-compat' of git://git./linux/kernel...
2017-07-05 Linus TorvaldsMerge branch 'work.read_write' of git://git./linux...
2017-07-05 Linus TorvaldsMerge branch 'work.sys_wait' of git://git./linux/kernel...
2017-07-05 Linus TorvaldsMerge branch 'work.misc-set_fs' of git://git./linux...
2017-07-05 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/net-next
2017-07-05 Linus TorvaldsMerge branch 'linus' of git://git./linux/kernel/git...
2017-07-05 Linus TorvaldsMerge tag 'gcc-plugins-v4.13-rc1' of git://git./linux...
2017-07-05 Linus TorvaldsMerge tag 'pstore-v4.13-rc1' of git://git./linux/kernel...
2017-07-05 Linus TorvaldsMerge branch 'next' of git://git./linux/kernel/git...
2017-07-05 Linus TorvaldsMerge branch 'stable-4.13' of git://git.infradead.org...
2017-07-05 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2017-07-05 Kees CookMerge branch 'merge/randstruct' into for-next/gcc-plugins
2017-07-04 Linus TorvaldsMerge tag 'armsoc-arm64' of git://git./linux/kernel...
2017-07-04 Linus TorvaldsMerge tag 'armsoc-dt64' of git://git./linux/kernel...
2017-07-04 Linus TorvaldsMerge tag 'armsoc-drivers' of git://git./linux/kernel...
2017-07-04 Linus TorvaldsMerge tag 'armsoc-defconfig' of git://git./linux/kernel...
2017-07-04 Linus TorvaldsMerge tag 'armsoc-dt' of git://git./linux/kernel/git...
2017-07-04 Linus TorvaldsMerge tag 'armsoc-soc' of git://git./linux/kernel/git...
2017-07-04 Linus TorvaldsMerge tag 'armsoc-fixes-nc' of git://git./linux/kernel...
2017-07-04 Linus TorvaldsMerge tag 'hsi-for-4.13' of git://git./linux/kernel...
2017-07-04 Linus TorvaldsMerge tag 'for-v4.13' of git://git./linux/kernel/git...
2017-07-04 Linus TorvaldsMerge tag 'acpi-4.13-rc1' of git://git./linux/kernel...
2017-07-04 Linus TorvaldsMerge tag 'pm-4.13-rc1' of git://git./linux/kernel...
2017-07-04 Linus TorvaldsMerge tag 'spi-v4.13' of git://git./linux/kernel/git...
2017-07-04 Linus TorvaldsMerge tag 'regulator-v4.13' of git://git./linux/kernel...
2017-07-04 Linus TorvaldsMerge tag 'regmap-v4.13' of git://git./linux/kernel...
2017-07-04 Linus TorvaldsMerge tag 'hwmon-for-linus-v4.13-rc1' of git://git...
2017-07-04 Linus TorvaldsMerge tag 'mmc-v4.13' of git://git./linux/kernel/git...
2017-07-04 Bjorn HelgaasMerge branch 'pci/host-xilinx' into next
2017-07-04 Bjorn HelgaasMerge branch 'pci/host-vmd' into next
next