Merge tag 'trace-v4.19' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/rostedt...
[muen/linux.git] / scripts / Makefile.build
2018-08-21 Linus TorvaldsMerge tag 'trace-v4.19' of git://git./linux/kernel...
2018-08-21 Linus TorvaldsMerge tag 'ceph-for-4.19-rc1' of git://github.com/ceph...
2018-08-20 Linus TorvaldsMerge tag 'rtc-4.19' of git://git./linux/kernel/git...
2018-08-20 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2018-08-20 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2018-08-20 Linus TorvaldsMerge tag 'backlight-next-4.19' of git://git./linux...
2018-08-20 Linus TorvaldsMerge tag 'mfd-next-4.19' of git://git./linux/kernel...
2018-08-20 Linus TorvaldsMerge tag 'edac_fixes_for_4.19' of git://git./linux...
2018-08-20 Jiri KosinaMerge branch 'for-4.19/wiimote' into for-linus
2018-08-20 Jiri KosinaMerge branch 'for-4.19/wacom' into for-linus
2018-08-20 Jiri KosinaMerge branch 'for-4.19/upstream' into for-linus
2018-08-20 Jiri KosinaMerge branch 'for-4.19/sony' into for-linus
2018-08-20 Jiri KosinaMerge branch 'for-4.19/i2c-hid' into for-linus
2018-08-20 Jiri KosinaMerge branch 'for-4.19/cougar' into for-linus
2018-08-19 Linus TorvaldsMerge branch 'for-next' of git://git./linux/kernel...
2018-08-19 Linus TorvaldsMerge tag 'for-linus' of git://git./virt/kvm/kvm
2018-08-19 Linus TorvaldsMerge tag 'riscv-for-linus-4.19-mw0' of git://git....
2018-08-19 Linus TorvaldsMerge tag 'char-misc-4.19-rc1' of git://git./linux...
2018-08-18 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2018-08-18 Linus TorvaldsMerge tag 'hwlock-v4.19' of git://github.com/andersson...
2018-08-18 Linus TorvaldsMerge tag 'rpmsg-v4.19' of git://github.com/andersson...
2018-08-18 Linus TorvaldsMerge tag 'rproc-v4.19' of git://github.com/andersson...
2018-08-18 Linus TorvaldsMerge tag 'linux-watchdog-4.19-rc1' of git://linux...
2018-08-18 Linus TorvaldsMerge tag 'dmaengine-4.19-rc1' of git://git.infradead...
2018-08-18 Linus TorvaldsMerge tag 'mmc-v4.19' of git://git./linux/kernel/git...
2018-08-18 Linus TorvaldsMerge tag 'driver-core-4.19-rc1' of git://git./linux...
2018-08-18 Linus TorvaldsMerge tag 'char-misc-4.19-rc1' of git://git./linux...
2018-08-18 Linus TorvaldsMerge tag 'staging-4.19-rc1' of git://git./linux/kernel...
2018-08-18 Linus TorvaldsMerge tag 'tty-4.19-rc1' of git://git./linux/kernel...
2018-08-18 Linus TorvaldsMerge tag 'usb-4.19-rc1' of git://git./linux/kernel...
2018-08-18 Linus TorvaldsMerge tag '9p-for-4.19-2' of git://github.com/martinetd...
2018-08-17 Linus TorvaldsMerge tag 'drm-next-2018-08-17-1' of git://anongit...
2018-08-17 Linus TorvaldsMerge tag 'drm-next-2018-08-17' of git://anongit.freede...
2018-08-17 Linus TorvaldsMerge tag 'arm64-fixes' of git://git./linux/kernel...
2018-08-17 Linus TorvaldsMerge tag 'powerpc-4.19-1' of git://git./linux/kernel...
2018-08-17 Linus TorvaldsMerge tag 'modules-for-v4.19' of git://git./linux/kerne...
2018-08-17 Linus TorvaldsMerge tag 'vla-leftovers-v4.19-rc1' of git://git./linux...
2018-08-17 Linus TorvaldsMerge tag 'for-4.19/dm-changes' of git://git./linux...
2018-08-17 Linus TorvaldsMerge tag 'fsnotify_for_v4.19-rc1' of git://git./linux...
2018-08-17 Linus TorvaldsMerge tag 'for_v4.19-rc1' of git://git./linux/kernel...
2018-08-17 Dave AirlieMerge tag 'drm-msm-next-2018-08-10' of git://people...
2018-08-16 Dave AirlieMerge tag 'drm-msm-fixes-2018-08-10' of git://people...
2018-08-16 Jason GunthorpeMerge branch 'linus/master' into rdma.git for-next
2018-08-16 Jason GunthorpeMerge tag 'v4.18' into rdma.git for-next
2018-08-16 Linus TorvaldsMerge tag 'for-linus-4.19-ofs1' of git://git./linux...
2018-08-16 Linus TorvaldsMerge tag 'vfio-v4.19-rc1' of git://github.com/awilliam...
2018-08-16 Linus TorvaldsMerge branch 'linus' of git://git./linux/kernel/git...
2018-08-16 Linus TorvaldsMerge tag 'mailbox-v4.19' of git://git.linaro.org/landi...
2018-08-16 Linus TorvaldsMerge tag 'pci-v4.19-changes' of git://git./linux/kerne...
2018-08-16 Linus TorvaldsMerge branch 'next-integrity' of git://git./linux/kerne...
2018-08-16 Linus TorvaldsMerge branch 'next-tpm' of git://git./linux/kernel...
2018-08-16 Linus TorvaldsMerge branch 'next-smack' of git://git./linux/kernel...
2018-08-16 Linus TorvaldsMerge tag 'jfs-4.19' of git://github.com/kleikamp/linux...
2018-08-16 Linus TorvaldsMerge tag 'gfs2-4.19.fixes' of git://git./linux/kernel...
2018-08-16 Linus TorvaldsMerge tag 'scsi-misc' of git://git./linux/kernel/git...
2018-08-16 Linus TorvaldsMerge tag 'clk-for-linus' of git://git./linux/kernel...
2018-08-16 Linus TorvaldsMerge tag 'gpio-v4.19-1' of git://git./linux/kernel...
2018-08-16 Linus TorvaldsMerge tag 'edac_for_4.19' of git://git./linux/kernel...
2018-08-16 Linus TorvaldsMerge tag 'random_for_linus' of git://git./linux/kernel...
2018-08-16 Linus TorvaldsMerge tag 'clang-format-for-linus-v4.19' of git://githu...
2018-08-16 Vasily Gorbiktracing: Avoid calling cc-option -mrecord-mcount for...
2018-08-16 Linus TorvaldsMerge tag 'auxdisplay-for-linus-v4.19' of git://github...
2018-08-16 Linus TorvaldsMerge tag 'media/v4.19-1' of git://git./linux/kernel...
2018-08-16 Linus TorvaldsMerge tag 'drm-next-2018-08-15' of git://anongit.freede...
2018-08-15 Linus TorvaldsMerge branch 'linus' of git://git./linux/kernel/git...
2018-08-15 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/net-next
2018-08-15 Linus TorvaldsMerge tag 'kconfig-v4.19-2' of git://git./linux/kernel...
2018-08-15 Linus TorvaldsMerge tag 'kconfig-v4.19' of git://git./linux/kernel...
2018-08-15 Linus TorvaldsMerge tag 'kbuild-v4.19' of git://git./linux/kernel...
2018-08-15 Linus TorvaldsMerge tag 'gcc-plugin-cleanup-v4.19-rc1' of git://git...
2018-08-15 Linus TorvaldsMerge tag 'printk-for-4.19' of git://git./linux/kernel...
2018-08-15 Linus TorvaldsMerge tag 'audit-pr-20180814' of git://git./linux/kerne...
2018-08-15 Linus TorvaldsMerge tag 'selinux-pr-20180814' of git://git./linux...
2018-08-15 Linus TorvaldsMerge branch 'next-general' of git://git./linux/kernel...
2018-08-15 Linus TorvaldsMerge tag 'pstore-v4.19-rc1' of git://git./linux/kernel...
2018-08-15 Linus TorvaldsMerge tag 'hardened-usercopy-v4.19-rc1' of git://git...
2018-08-14 Linus TorvaldsMerge tag 'arm64-upstream' of git://git./linux/kernel...
2018-08-14 Linus TorvaldsMerge tag 'docs-4.19' of git://git.lwn.net/linux
2018-08-14 Linus TorvaldsMerge tag 'leds-for-4.19-rc1' of git://git./linux/kerne...
2018-08-14 Linus TorvaldsMerge tag 'devicetree-for-4.19' of git://git./linux...
2018-08-14 Linus TorvaldsMerge tag 'pinctrl-v4.19-1' of git://git./linux/kernel...
2018-08-14 Linus TorvaldsMerge tag 'configfs-for-4.19' of git://git.infradead...
2018-08-14 Linus TorvaldsMerge branch 'for-next' of git://git./linux/kernel...
2018-08-14 Linus TorvaldsMerge tag 'mtd/for-4.19' of git://git.infradead.org...
2018-08-14 Linus TorvaldsMerge SCSI_IOCTL_SEND_COMMAND cleanup branch.
2018-08-14 Linus TorvaldsMerge tag 'xfs-4.19-merge-6' of git://git./fs/xfs/xfs...
2018-08-14 Rafael J. WysockiMerge branches 'acpi-button', 'acpi-battery' and 'acpi...
2018-08-14 Rafael J. WysockiMerge branches 'powercap' and 'pm-devfreq'
2018-08-14 Rafael J. WysockiMerge branches 'pm-core', 'pm-domains', 'pm-sleep'...
2018-08-14 Linus TorvaldsMerge tag 'ext4_for_linus' of git://git./linux/kernel...
2018-08-14 Linus TorvaldsMerge branch 'iomap-4.19-merge' of git://git./fs/xfs...
2018-08-14 Linus TorvaldsMerge tag 'locks-v4.19-1' of git://git./linux/kernel...
2018-08-14 Linus TorvaldsMerge branches 'work.misc' and 'work.dcache' of git...
2018-08-14 Linus TorvaldsMerge branch 'work.lookup' of git://git./linux/kernel...
2018-08-14 Linus TorvaldsMerge branch 'work.mkdir' of git://git./linux/kernel...
2018-08-14 Linus TorvaldsMerge branch 'work.open3' of git://git./linux/kernel...
2018-08-14 Linus TorvaldsMerge tag 'hwmon-for-linus-v4.19-rc1' of git://git...
2018-08-14 Linus TorvaldsMerge tag 'mips_4.19' of git://git./linux/kernel/git...
2018-08-14 Linus TorvaldsMerge branch 'clkdev' of git://git.armlinux.org.uk...
2018-08-14 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git.armlinux.org...
next