Merge remote-tracking branches 'spi/fix/atmel', 'spi/fix/pxa2xx' and 'spi/fix/unregis...