spi: spi-fsl-dspi: ensure non-zero return on error path